Pověst – Prameny

V rybníce na obrázku se shromažduje voda protékajíci roklí, která se nachází v obci nad rybníkem. Kromě vody z pramenů, které rokle dříve sváděla, je nyní zdrojem vody jistě i odpadní voda z domů kolem rokle. Intenzivní rezavá barva vody, která nyní v rybníce je, může být ovlivněna i spadaným listím z okolo stojících kaštanů.

Rybník na havraňské návsi

Posvátné „červené“ prameny?

S Velkou mateřskou bohyní bývá spojováno také uctívání vodních zdrojů. Pramen, zřídlo, ale i bažina, to vše může být spojováno s jejím kultem. Na svazích Havraně a také nad blízkými Saběnicemi vyvěrají prameny, které jsou často rezavě zbarveny. „Červená“ barva těchto pramenů by mohla v minulosti předznamenávat jejich posvátnost. Připomeňme si jen rezavou barvu vody v rybníku na návsi, rezavé zabarvení stružky, kterou vytékala voda ze studny na dvoře bývalého čp. 3 i pramen železité minerální vody na území cukrovaru, který napájel koupaliště vybudované v sedmdesátých letech dvacátého století.

Obec leží na okraji Mostecké pánve, je pravděpodobné že prameny, které v ní v minulosti mohly vyvěrat, mohou mít souvislost s prameny hořké vody u Zaječic u Bečova, nebo s pramenem hořké vody v nedalekých Bylanech a patřit ke stejnému tektonickému zlomu na okraji Mostecké pánve.

Pramének protékající roklí a rokle v obci by mohla být další stopa…

       

Víte o nějaké informaci, která by doplnila text na této stránce? Zdá se Vám text stránky natolik přitažený za vlasy, že máte chuť protestovat? Objevili jste nějakou nepřesnou či zavádějící informaci? V každém případě budu rád, když použijete pro tyto účely připravený kontaktní formulář a svou připomínku prostřednictvím e-mailu pošlete.


Navigační lišta s odkazy Získejte Firefox! Thunderbird: Pošta pod kontrolou. PSPad.com - freeware text editor WebArchiv - archiv českého webu