Pověst – František Cajthaml–Liberte

Vedle písemné datace je vznik havraňského kostela doložen také lidovou pověstí, kterou ještě koncem 19. století zaznamenal František Cajthaml-Liberté a publikoval v následující podobě.

„Jednou hnal řezník z jarmarku vola do Mostu. Bylo horko a dlouhou cestou unaven, hledal příhodné místo k odpočinku. Když přišel k Havrani, uvázal si vola na kraji lesa ke stromu a s chutí lehl si vedle do mechu. Sotva dolehl, usnul jako když ho do vody hodí. Najednou ho probudil úzkostný řev volský. Řezník vyskočil a s ustrnutím zpozoroval, že se mu vůl odvázal a uprchl do houštiny. Pospíchal tedy po stopách jeho a záhy spatřil zvíře v krvavém boji se statným jelenem. Řezník pospíchal sice volu na pomoc, ale jelen se obrátil proti němu a zahnal ho do takového nebezpečí, že v úzkostech slíbil Bohu zde vystavěti kapli, bude-li zachráněn. A milý Pán Bůh mu za to pomohl! Jelen utekl a řezník dodržel slovo. Brzy stála na tom místě kaple sv. Vavřince, později povýšená na farní kostel. Na památku této události jsou v portále kostela vytesány hlavy vola a jelena. Řezník z vrozené skromnosti svoji hlavu k oběma zvířecím nedal přitesati.“

„zdroj textu : PDF verze publikace: Historie Havraně a okolí od PhDr. Libuše Pokorné k 710. výročí založení obce


Navigační lišta s odkazy Získejte Firefox! Thunderbird: Pošta pod kontrolou. PSPad.com - freeware text editor WebArchiv - archiv českého webu