Pověst – hypoteza: Mýtus o Rigani

Hypotéza, která je označena jako „mýtus o Rigani“, předpokládá, že v minulosti bylo na území Havraně místo spojené s kultem „Velké mateřské bohyně“. Na předchozích stránkách bylo poukázáno na významnou podobu zobrazených výjevů na Plaveckém oltáři s tím, co vypráví havraňská pověst. Pojďme se tedy podívat, jak by mýtus o Rigani mohl s havraňskou pověstí souviset.

Nejen na základě již dříve uvedených památek J.-J. Hatt rekonstruoval mýtus o galské „Velké mateřské bohyni“ Jméno Rigani je doloženo archeologickým nálezem a slyšíme z něj náznak pozdějšího latinského „reginae – Regina“, které naznačuje její mytologickou roli v době vrcholícího léta, kdy slaví posvátnou svatbu s Esem, stává se královnou země a po jeho boku vládne plodné polovině roku.

Kotel z Gundestrupu - příběh o Rigani?

Její příběh, který, dle J.-J. Hatta, je téměř do detailu vyprávěn na reliéfech kotle z Gundestrupu, se v případě výjevu z Plaveckého oltáře nachází v situaci, kdy je Rigani v zásvětí a je proměněna do podoby tří jeřábů. Aby koloběh ročních období mohl zdárně pokračoval a aby se Rigani mohla vrátit ze zásvětí v lidské podobě a oslavit posvátnou svatbu, je potřeba obětovat býka. Také Esus byl však v zásvětí, podle mýtu rekonstruovaného J.-J. Hattem, v podobě Cernunna. Cernunnos je podle něho zásvětní podoba boha Esa. Aby se mohl ze zásvětí Cernunnos znovu vrátit na zemi a proměnit se v Esa, je nutné obětovat jelena.

Oběť býka a jelena v době vrcholícího léta, která zaručí to, že bohyně absolvuje posvátný sňatek a lidé se dočkají daru v podobě dozrálých plodů a bohaté úrody, by mohla vrhat nové světlo na zobrazení býčí (volské) a jelení hlavy. Lze si velmi snadno představit kultovní místo, např. v podobě mohutného stromu na němž jsou zavěšeny vybělené lebky obou obětovaných zvířat, kde by v době vrcholícího léta mohl tento rituál probíhat. Z kontextu mýtu o Rigani se zdá být patrné, že oběť obou zvířat by mohla být spojena se srpnovým svátkem ohňů, s Lugnasadem.

Na dalších stránkách bude uveden výčet „indicií“, o kterých je možno se domnívat, že by mohly hypotézu „mýtus o Rigani“ podpořit. Jako první se podívejme na výjev zobrazený na stěnách Plaveckého oltáře

       

Víte o nějaké informaci, která by doplnila text na této stránce? Zdá se Vám text stránky natolik přitažený za vlasy, že máte chuť protestovat? Objevili jste nějakou nepřesnou či zavádějící informaci? V každém případě budu rád, když použijete pro tyto účely připravený kontaktní formulář a svou připomínku prostřednictvím e-mailu pošlete.


Navigační lišta s odkazy Získejte Firefox! Thunderbird: Pošta pod kontrolou. PSPad.com - freeware text editor WebArchiv - archiv českého webu