Pověst – Esus a Tarvos Trigaranus

Výjev z Plaveckého oltáře, který by se mohl týkat havraňské pověsti, znázorňuje situaci, kdy Esus nachází Tarvose Trigaranuse – „býka s třemi jeřáby“ –  tak zní překlad jeho jména. Výjev je umístěn na dvou samostatných panelech, které jsou na stěnách umístěny tak, že oba výjevy na sebe bezprostředně navazují.

Část reliefu Plaveckého oltáře, kde je vyobrazen bůh Esus a Tarvos Trigaranus

„Řezník s volem na kraji lesa“, tedy muž se sekerou a dobytče u něčeho, co znázorňuje stromy, to se zdá být jasná paralela spojující havraňskou pověst s Plaveckým oltářem – galskou archeologickou památkou z počátku letopočtu, která ukazuje na možný keltský původ pověsti. Kromě tří jeřábů, tedy Rigani v zásvětní podobě, kteří stojí na zádech a hlavě býka, má Tarvos Trigaranus přes záda velmi pravděpodobně přehozen pruh látky, který naznačuje, že se jedná o obětní zvíře. Na některých překreslených vyobrazeních je tento pruh látky, zřejmě chybně, zakreslen jako kmen stromu za nímž býk stojí.

Výklad výjevu Esus a Tarvos Trigaranus

Podle jednoho z výkladů osekává Esus na vyobrazení z Plaveckého oltáře vrbu, snaží se snad prosekáním do houštiny prolomit rozhraní mezi dvěma světy? V prostoru nejnižšího místa havraňského katastru, tedy v místech, kde jsou dnes cukrovarské rybníky, v místech, která musela být zamokřená už odpradávna, byl učiněn nejvýznamnější archeologický nález na katastru dnešní obce. Jedná se o depoty bronzových seker. Všechny nálezy byly uloženy, podle nálezové dokumentace, v objemných hliněných zásobnicích. Hliněný hrnec je ale dost nepraktická nádoba na uchování bronzových seker. Byla to snad oběť „bohu se sekerou na kraji lesa“?

Pramen, zřídlo, ale i bažina, to vše mohlo souviset s kultem „Velké mateřské bohyně“. Jak tomuto schématu odpovídají havraňské reálie uvídíme na další stránce věnované pramenům vyvěrajícím na území obce.

       

Autorem obrázku s vyobrazením boha Esa a Tarvose Trigaranuse z Plaveckého oltáře je Clio20 a do uveřejněné podoby byl upraven autorem stránek.

Víte o nějaké informaci, která by doplnila text na této stránce? Zdá se Vám text stránky natolik přitažený za vlasy, že máte chuť protestovat? Objevili jste nějakou nepřesnou či zavádějící informaci? V každém případě budu rád, když použijete pro tyto účely připravený kontaktní formulář a svou připomínku prostřednictvím e-mailu pošlete.


Navigační lišta s odkazy Získejte Firefox! Thunderbird: Pošta pod kontrolou. PSPad.com - freeware text editor WebArchiv - archiv českého webu