Východ slunce u kostela sv. Vavřince v Havrani – podzimní rovnodennost - ilustrativní obrázek

Havraň Vás vítá!

Stránky, které si právě prohlížíte, jsou věnovány místu spojujícímu dnešek s minulostí, s dobou tak vzdálenou, že pod nánosem dějů novějších, naléhavěji hovořících, se dozvuky starých časů ozývají takřka neslyšně a velmi nezřetelně.

Najdete je na jižním okraji jedné vesnice v severozápadních Čechách, která pod ním v průběhu věků vyrostla. Spolu s obcí, vyrostl na místě původně gotický kostel, patronem kostela je sv. Vavřinec, vesnice dnes nese jméno Havraň.

Havraň a kostel sv. Vavřince

Nejvýznamější indicie spojující naše místo s dávnou minulostí se možná zachovala v průčelí portálu havraňského kostela, který naši předkové ozdobili poněkud křesťansky netradičně. Vchod nezdobí, jak by se možná dalo čekat, nějaký srozumitelný křesťanský symbol, není tam ani rošt jako atribut sv. Vavřince. Podle dochované lidové pověsti byla nad vchodem do kostela, jako památka na nesmiřitelný souboj jehož výsledek byl ovlivněn vyšší mocí, osazena reliéfní kamenná deska se dvěmi zvířecími hlavami.

Dočetli-li jste se až sem, pak jste už možná pochopili, že stránky jsou věnované místu, kde nyní stojí havraňský kostel a době buď předcházející nebo přímo související s dobou jeho vzniku. Době, ze které se nezachovaly žádné písemné materiály, a dnešek s onou vzdálenou dobou spojuje možná jen reliéf a s ním spjatá pověst o založení kostela sv. Vavřince v Havrani.

Okolnosti doprovázející založení havraňského kostela, jak je popisuje dochovaná lidová pověst, se mi vždy zdály „takové nějaké nepravděpodobné“ a tak časem vznikly i tyto stránky jejichž prvotním záměrem je formulovat teorii vysvětlující zakládací pověst, hledat různé souvislosti, formulovat otázky a snažit se na ně najít odpověď. Je možné, že v procesu hledání bude nalezena stopa mnohem zajímavější, lákavější, zdánlivě nesouvisející a téma stránek tak sklouzne trochu stranou. Čas a nově nalezená fakta pak možná ukáží zda ona lákavá stopa byla chybějícím střípkem v mozaice nebo jen vstupem do další slepé uličky.

Je nepochybné, že snaha formulovat odpovědi na vyvstalé otázky je pohybem po příslovečném tenkém ledě a proto bude často formulace: „Možná…“ ponechána jen jako příznak otevřeného konce. Není také mým záměrem napsat nějaký svébytný literární útvar nebo formulovat nějakou neotřesitelnou vysvětlující teorii, právě naopak, hlavním smyslem stránek vždy bude shromažďování jednotlivých nalezených útržků, střípků či kaménků, které se budu snažit více, či méně úspěšně propojit do uspokojivého celku.

Britský filozof a biolog J. B. S. Haldane řekl: „Skutečnost je nejen fantastičtější, než si myslíme, nýbrž je mnohem fantastičtější, než si vůbec dovedeme představit.“ V duchu tohoto citátu, se tedy fantazii při tvorbě výsledné mozaiky žádné meze nekladou a Vy, pokud přistoupíte na hru s dohady a fakty, s mýty a skutečností a na jejich spekulativní kombinace, jste vítáni…
     

Víte o nějaké informaci, která by doplnila text na této stránce? Zdá se Vám text stránky natolik přitažený za vlasy, že máte chuť protestovat? Objevili jste nějakou nepřesnou či zavádějící informaci? V každém případě budu rád, když použijete pro tyto účely připravený kontaktní formulář a svou připomínku prostřednictvím e-mailu pošlete.


Navigační lišta s odkazy Získejte Firefox! Thunderbird: Pošta pod kontrolou. PSPad.com - freeware text editor WebArchiv - archiv českého webu

TOPlist