Novinky…

2.1.2010 – doplněna stránka Vojtěch vede zubra s úvahou na téma: „Jak moc by mohlo vedení vola v havraňské pověsti souviset se vedením zubra v pernštejnské rodové pověsti“

2009…

20.9.2009 – po 396 dnech od „magického“ startovacího data „20082008“ se kalendář posunul k číslu „20092009“. K tomuto datu došlo pouze ke korekcím a drobnému rozšíření původního obsahu, testovací provoz lze však považovat za ukončený. Již se těším na „20102010“ a doufám, že změn, které lze označit za novinky bude více…

2008…

27.9.2008 – stránkám webu byl přiřazen Pagerank

5.9.2008 – stránky se staly součástí projektu „Webarchiv“, což je digitální archiv „českých“ webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování. Ochranu a uchování těchto dokumentů zajišťuje od roku 2000 Národní knihovna ČR

20.8.2008 – spuštena testovací verze stránek, která obsahuje formulování základu hypotézy o původu zakládací pověsti kostela sv. Vavřince v Havrani a také zakládní verzi přehledu kostelů sv. Vavřince v České republice


Navigační lišta s odkazy Získejte Firefox! Thunderbird: Pošta pod kontrolou. PSPad.com - freeware text editor WebArchiv - archiv českého webu