Havraň – kostel sv. Vavřince

Nejstarší zmínkou  o existenci havraňského kostela je soudní spor z roku 1337 mezi Ješkem z Havraně a Štěpánem z Hrušovan a Moravěvse o patronátní právo nad farním kostelem v Havrani.

Popis kostela sv. Vavřince v Havrani

Umělecké památky Čech popisují kostel sv. Vavřince jako gotický, připomínaný v roce 1364 jako farní, který byl postaven na místě starší kaple a v 18 století zbarokizován.

Je jednolodní s pětiboce zakončeným presbytářem se čtvercovou sakristií na severní straně, předsíní na jižní straně lodi a hranolovitou věží v severozápadním nároží. Fasády hladké, okna hrotitá s kružbami, na jižní straně hrotitý gotický portál s reliéfní kamennou deskou vztahující se k zakládací pověsti.

Presbytář sklenut křížovou klenbou na žebrech hruškového profilu, v severní stěně gotický sanktuář s původní mříží a renesančním rámcem z doby kolem roku 1600. Sakristie sklenuta jedním polem křížové žebrové klenby, loď plochostropá, trojramená kruchta.V moderní porevoluční době nesčetněkrát vykraden takže z původního historického vybavení kostela nezůstalo uvnitř nic. Uvádím fotografii z konce šedesátých let a z té samé fotografie zvětšený detail sochy sv. Vavřince nad oltářem. O současném vnitřku kostela si můžete udělat představu na stránkách Římskokatolické farnosti v Mostě.

     

Víte o nějaké informaci, která by doplnila text na této stránce? Zdá se Vám text stránky natolik přitažený za vlasy, že máte chuť protestovat? Objevili jste nějakou nepřesnou či zavádějící informaci? V každém případě budu rád, když použijete pro tyto účely připravený kontaktní formulář a svou připomínku prostřednictvím e-mailu pošlete.


Navigační lišta s odkazy Získejte Firefox! Thunderbird: Pošta pod kontrolou. PSPad.com - freeware text editor WebArchiv - archiv českého webu