Depoty bronzových seker

Nálezu bronzových seker je věnována německy psaná souhrnná publikace, kde je zdokumentováno 80 z minimálně 91 nalezených seker, kterou v roce 1997 vydal Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, viz

Blažek, J. – Hansen, S. 1997: Die Hortfunde von Saběnice in Nordwest-Böhmen. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most. ISBN 80-901828-1-X, brož., 128 stran, 22 obrázků v textu, 21 tabulek, německy.

V roce 1996 byl tomuto nálezu věnován krátký článek J. Blažka, uveřejněný ve sborníku Osud Mostecka, který lze považovat za stručnou rekapitulaci výše zmíněné monografie.

Z článku Jana Blažka uvádím:

Jedny z nejdůležitějších hromadných nálezů bronzů byly učiněny na počátku dvacáteho století na poli p. Josefa Knoblocha v Saběnicích. Postupně v letech 1902,1904 a 1905 nalezl majitel při odkopávání nivní půdy celkem asi 90 bronzových seker se středními laloky (nejméně 10,40 a více než 35 kusů), které se povětšinou koupí dostaly do mosteckého městského muzea. Všechny nálezy byly uloženy v objemných keramických zásobnicích, z kterých se dochovaly pouze zlomky. Jak keramika, tak nalezené nástroje jsou spolehlivě datovány na přelom střední a mladší doby bronzové (okolo 1200 př.n.l.). Všechny zachované sekery, u nichž bohužel došlo k promíchání jednotlivých celků, jsou celé, nepoškozené a většina z nich nemá ani dokované ostří. Nalezené sekery jsou vlastně totožné, zdá se, že při jejich zhotovení bylo použito dvou licích forem, jedna pro sekery o délce asi 17,5 a druhé asi o 2 centimetry menší. Při revizním výzkumu na podzim roku 1905 byly v bezprostředním okolí nalezeny střepy keramiky a další doklady sídlení ze stejného období.

Proti skladu potulného kovolitce hovoří v případě nálezů ze Saběnic jednak jejich hustota a množství, dále pak jejich uložení v keramických zásobnicích. Máloco je tak nevhodné k transportování jako křehká hliněná nádoba, ale přesto známe například z Polska nálezy jihoslovenského obsidiánu uložené v keramice. Tedy pravděpodobně máme co dočinění s nálezem obětin na současném sídlišti, což není ojedinělý případ v severních Čechách. Nejzajímavější je jeho složení; obdobný, ale chronologicky starší nález šesti bronzových seker v amforce pochází z břehu zaniklého Komořanského jezera z pískovny N. Kadena, ale ostatní stejně staré depoty se převážně skládají ze zlomků nástrojů a šperků a často obsahují i surové slitky bronzu. Zde by bylo vysvětlení jako sklad kovolitce jistě přijatelnějším.

Nález bronzových seker - použitá literatura

„Poklad bronzových seker ze Saběnic, Jan Blažek Osud Mostecka, Člověk a životní prostředí včera a dnes, sborník odborných prací, Okresní muzeum v Mostě, 1996“

       

Víte o nějaké informaci, která by doplnila text na této stránce? Zdá se Vám text stránky natolik přitažený za vlasy, že máte chuť protestovat? Objevili jste nějakou nepřesnou či zavádějící informaci? V každém případě budu rád, když použijete pro tyto účely připravený kontaktní formulář a svou připomínku prostřednictvím e-mailu pošlete.


Navigační lišta s odkazy Získejte Firefox! Thunderbird: Pošta pod kontrolou. PSPad.com - freeware text editor WebArchiv - archiv českého webu