Pověst – havraňské labutě

Archelogický nález z vazbou na boha Teutata, který jsem zmínil na předchozí stránce, by mohla být časně laténská mísa s motivem labutí a esíček z Radovesic. Na hliněné točené míse jsou červenou barvou namalováni tří ptáci, kteří jsou považováni za labutě, jednotliví ptáci jsou odděleni symbolem ležatého „S“, který je považován od doby železné za symbol boha Teutata

Havraňské labutě z pálené hlíny

Z Havraně také pocházejí dvě hliněné figurky ptáků, které jsou označovány jako labutě. Obě jsou z cihlově červené pálené hlíny, obě na sobě nesou tří výrazné rýhy, jedna je však významně menší než druhá. Menší figurka labutě je z jedné strany zploštělá, ve spodní části má dva drobné otvory, nepochybně pro jakési „nohy“. Otvory ve spodní části a plochá zadní strana figurky naznačují, že figurka by mohla být součástí nějaké větší kompozice. Rýhy na tělech labutí, sledují profil těla, je pravda, že do podoby písmena „S“ mají daleko, ale možná by se dalo uvažovat o podobě s runou „S“ a mohla by tak ukazovat na souvislost s Teutatovým„ ležatým S“

Mohou to být dvě vzájemně nesouvisející votivní figurky, mohly by být součástí „slunečního vozu“, ale také by tyto figurky mohly být součástí zpodobení trojjediné Rigani, jedna velká a dvě malé, podobně jako je Rigani zpodobena na gundestrupském kotli, kde je zobrazena v lidské podobě s dvěma vyobrazeními ptáků u hlavy.

Na další stránce zmíním možné základy místních jmen, které by mohly pocházet z ketských jazyků

       

Víte o nějaké informaci, která by doplnila text na této stránce? Zdá se Vám text stránky natolik přitažený za vlasy, že máte chuť protestovat? Objevili jste nějakou nepřesnou či zavádějící informaci? V každém případě budu rád, když použijete pro tyto účely připravený kontaktní formulář a svou připomínku prostřednictvím e-mailu pošlete.


Navigační lišta s odkazy Získejte Firefox! Thunderbird: Pošta pod kontrolou. PSPad.com - freeware text editor WebArchiv - archiv českého webu