Havraň a „keltský původ jmen“

V sérii článků Jiřího Svobody, které byly uveřejněny na Druidwebu byl také článek „GRIANAN - sluneční pahorek“, autor od „grianan“ odvozuje původ jmen se základem Raná. Vzhledem k faktu, že „G“ je často zaměňováno za „H“ a Svoboda uvádí Rankov u Chotěboře, který je připomínán 1391 „in villis Dluzin, Wrankow et in Kobyileyhlawye Hrzebecz decessith“ nepovažuji za nemožné, že by název obce mohl vzniknout od základu „grianan“– třeba na základě toho, že z tohoto místa bylo možno pozorovat sluneční pahorek…

Podobně lákavé pro odvození jména vesnice by mohlo být i označení ptáků, ve které byla Rigani proměněna. Wikipedia uvádí:

Garanus means ‚crane‘ (the bird), similar to Welsh, Old Cornish and Breton garan. In the Germanic languages this became *krana(n) from which is derived the English word ‚crane‘ (Delmarre 2003 p. 175).

O slovu jako je „*krana(n)“ je zřejmě možné si myslet, že by jako základ, ze kterého se vyvinulo Havraň, sloužit mohlo…

A jen jako perličku na závěr, která s tématem příliš nesouvisí. Svoboda uvádí, že :

Pro původní význam jmen obcí odvozených od keltského výrazu pro sluneční pahorek možná svědčí také naše slovo pro jitro - ráno. Jde o dobu, kdy se slunce ukazuje nad pahorky a že jich je český obzor plný. Také slovo pro něco časného - ranný by mohlo mít tento starý základ.

V souvislosti se Sluncem nelze pominout možné archeoastronomické souvislosti a tak další stránka přinese popis pozorování východů Slunce v okolí kostela v Havrani.

     

Víte o nějaké informaci, která by doplnila text na této stránce? Zdá se Vám text stránky natolik přitažený za vlasy, že máte chuť protestovat? Objevili jste nějakou nepřesnou či zavádějící informaci? V každém případě budu rád, když použijete pro tyto účely připravený kontaktní formulář a svou připomínku prostřednictvím e-mailu pošlete.


Navigační lišta s odkazy Získejte Firefox! Thunderbird: Pošta pod kontrolou. PSPad.com - freeware text editor WebArchiv - archiv českého webu