Havraň a „žatecký bůžek“

V roce 2006 se na českém internetu objevila zpráva, že byl v Žatci nalezen „pohanský bůžek“, nálezové okolnosti svědčí pro hypotézu, že soška byla pohřbena. Něco podobného lze nalézt i mezi nálezy z okolí Saběnic. Jedná se o hliněnou, mužskou postavičku, která je umístěna v něčem, co by bylo možné popsat jako rakev, která má ve víku, v úrovni hlavy sošky, kruhový otvor. Soška je považována za buď velmi starou nebo za novodobé falzum. Na příkladě žateckého „bůžka“ je vidět, že předkřesťanské zvyky přetrvávaly ještě dlouho po přijetí křesťanství

       

Víte o nějaké informaci, která by doplnila text na této stránce? Zdá se Vám text stránky natolik přitažený za vlasy, že máte chuť protestovat? Objevili jste nějakou nepřesnou či zavádějící informaci? V každém případě budu rád, když použijete pro tyto účely připravený kontaktní formulář a svou připomínku prostřednictvím e-mailu pošlete.


Navigační lišta s odkazy Získejte Firefox! Thunderbird: Pošta pod kontrolou. PSPad.com - freeware text editor WebArchiv - archiv českého webu