Pověst – hypotéza: „pravdivý příběh“

Již bylo uvedeno, že hypotéza, že pověst popisuje pravdivý příběh se jeví jako velmi nepravděpodobná. Bez ohledu na vlastní pověst by mohlo být velmi zajímavé hledat indicie i pro toto vysvětlení, umožnilo by to lépe se seznámit s dobou kolem počátků českého státu a s vlastním rozvojem oblasti severozápadních Čech. I z tohoto důvodů je zde uvedena tato stránka, která nyní sice neobsahuje žádné informace, ale mohla by se stát významnou větví bádání…

     

Víte o nějaké informaci, která by doplnila text na této stránce? Zdá se Vám text stránky natolik přitažený za vlasy, že máte chuť protestovat? Objevili jste nějakou nepřesnou či zavádějící informaci? V každém případě budu rád, když použijete pro tyto účely připravený kontaktní formulář a svou připomínku prostřednictvím e-mailu pošlete.


Navigační lišta s odkazy Získejte Firefox! Thunderbird: Pošta pod kontrolou. PSPad.com - freeware text editor WebArchiv - archiv českého webu